www.ika-riris.info

Newsflash

‎'Dan (ingatlah kisah Maryam) yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan (ruh) dari Kami ke dalam (tubuh)nya; Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda (kebesaran Allah) bagi seluruh alam.' QS 21:91

'Sungguh, (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku.' QS 21:92

'Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan (agama) mereka diantara mereka. Masing-masing (golongan itu semua) akan kembali kepada Kami' QS 21:93

 

Newsflash 3

E-mail Print PDF

'Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah Melipatgandakan bagi siapa yang Dia Kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.'

QS Al Baqarah (2) : 261