www.ika-riris.info

Newsflash

'Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah Melipatgandakan bagi siapa yang Dia Kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.'

QS Al Baqarah (2) : 261

 

Newsfeeds

# Feed Name # Articles
1 PHP News and Announcements 5
2 Planet MySQL 5
3 Linux Foundation Announcements 5
4 Mootools Blog 5